Temeljem članka 38. točka 3.a), b) i članka 32. točke 1 i 3. Statuta HND-a, Središnji odbor HND-a na 8. sjednici održanoj 24. studenog  2017. godine donio Odluku o sazivu 59. skupština Hrvatskog novinarskog društva, za petak, 15. prosinca 2017. godine u 10,30 sati, u Velikoj dvorani Novinarskog doma, Zagreb, Perkovčeva 2.
 
Po prihvaćenom dnevnom redu donesene su odluke za slijedeće točke:
 
  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Utvrđivanje dnevnog reda
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 
  4. Izbor: a) Verifikacijske komisije
b) ovjerovitelja zapisnika
c) zapisničara
  5.  Izvještaj o poslovanju HND-a u 2017. i financijski plan za 2018. g.
  9. Izvještaj Verifikacijske komisije
13. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HND-a 
 
Nastavak 59. skupštine Hrvatskog novinarskog društva, subota, 17. ožujka 2018. godine u 10,30 sati u velikoj dvorani Novinarskog doma, Zagreb, Perkovčeva 2
 
Dnevni red nastavka 59. skupštine:
 
  6. Potvrđivanje odluke Središnjeg odbora o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Novinarskog 
      vijeća časti.
  7. Izbor novog član/a/ice Novinarskog vijeća časti
  8. Izvještaj predsjednika HND-a o stanju u medijima i redakcijama te radu HND-a
  9. Izvještaj Verifikacijske komisije
  10. Usvajanje izvještaja:  a) Središnjeg odbora,
            b) Nadzornog odbora, 
           c) Novinarskog vijeća časti,
            d) Fonda solidarnosti
             e) Odbora za Statut
              f) Upravnog odbora Novinarskog doma
 11. Prijedlog izmjena Pravila Fonda solidarnosti HND-a „Vladimir Majer“
 12. Prijedlog za rješenje financijske krize u slučaju gubitka sudskog spora
 14. Odluka o izlaženju glasila Novinar
 15. Razno
 16. Završna riječ predsjednika HND-a
 
Sanja Mikleušević Pavić, v.r. 
predsjedavajuća Središnjeg odbora HND-a