Predsjednik AIPS-a, Gianni Merlo nalazi se u Pekingu na ZOI. Nakon početnih saznanja o funkcioniranju sustava pressa i transporta, uputio je organizatorima ZOI pismo sa zahtjevom da se odmah riješi gorući problem u transportu novinara. 
 
Naime, kako u sklopu ZOI djeluju čak 3 novinarska „sela“,zajedno s press centrima, a nisu međusobno najbolje transportno povezana, pojedninim novinarima se dogodilo da se u popodnevnim satima više ne mogu vratiti u svoje „originalne“ sobe. Merlo u dopisu predlaže jednostavno rješenje, uvođenje dodatnih autobusa, što organizaciji poput kineske ne bi trebao biti problem, no ipak ćemo pričekati i vidjeti mijenja li se što.
 
Hrvatski novinari, zapravo samo članovi HRT-a, za sada nemaju tih problema, barem ako je suditi prema informacijama koje imamo. Neka tako i ostane.
 
 
 AIPS Media