Radni dio 36. Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) održava se u utorak, 12. travnja 2022., s početkom u 10.30 sati, u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2/I. Molimo članove HZSN-a da se svakako odazovu i prisustvuju radnom dijelu 36. Sabora. 
 
Nakon radnog dijela Sabora od 12 sati održat će se svečani dio na kojem će biti dodijeljene godišnje novinarske nagrade i priznanja HZSN-a za 2021. godinu, a kojem će uz novinare prisustvovati i gosti 36. Sabora HZSN.
 
 
 
 
 
Radni dio (10:30 sati)
DNEVNI RED
1. Otvaranje 36. Sabora HZSN i izbor radnih tijela:
    a) radnog predsjedništva
    b) verifikacijsko povjerenstva
    c) zapisničara
    d) ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj o radu predsjednika HZSN-a za 2021.
3. Financijski izvještaj glavnog tajnika HZSN-a za 2021.
4. Izvještaj verifikacijske komisije
5. Glasanje o izvještajima
6. Plan rada i Financijski plan za 2022. godinu (informacija) 
7. Razno
 
Svečani dio (12:00 sati)
1. Pozdrav predsjednika HZSN 
2. Dodjela godišnjih priznanja i nagrada HZSN-a za 2021. godinu