Nakon provedene analize s odgovarajućim međunarodnim sportskim savezima, Olimpijska solidarnost MOO odobrila je zahtjev HOO za financijsku potporu ženskoj odbojkaškoj i ženskoj rukometnoj reprezentaciju za pripremne aktivnosti za Igre XXXIII. olimpijade u Parizu 2024. godine.
 
Novčana donacija Međunarodnog olimpijskog odbora dodjeljuje se u sklopu programa „Potpora za ekipne sportove Pariz 2024.“
 
Potpora, koja za dvogodišnje razdoblje 2023. - 2024. ukupno iznosi 25.000 dolara po reprezentaciji, namijenjena je pokriću troškova priprema za velika međunarodna natjecanja koja im predstoje u sljedeće dvije godine, s ciljem ostvarenja kvalifikacijske norme za predstojeće OI u Parizu 2024.
 
Ovaj program nudi tehničku i financijsku pomoć načelno samo za jednu reprezentaciju iz pojedinog nacionalnog olimpijskog odbora (NOO). No, kako bi se povećalo sudjelovanje žena u programu, a time i mogućnost sudjelovanja što većeg broja sportašica na Olimpijskim igrama, Olimpijska solidarnost MOO-a preporučila je NOO-ovima podnošenje kandidatura za ženske ekipe, s mogućnošću kandidature i dviju reprezentacija, pod uvjetom da je barem jedna ženska. Slijedeći te preporuke i smjernice MOO-a, HOO je za ovaj program Olimpijske solidarnosti kandidirao dvije ženske reprezentacije koje su i dobile spomenutu financijsku potporu. 
 

 HOO/Vinko Knežević