Na temelju potpisanog Sporazuma između Hrvatske olimpijske akademije i Zajednice sportova Primorsko-goranske županije, objavljen je natječaj za odabir sportske fotografije „Odlučujući trenutak 2023.“
 
Cilj ove dugogodišnje suradnje između HOA-e i ZS PGŽ-a je popularizacija sporta, provedba olimpijskih načela i vrijednosti, fair play-a te poticanje aktivnosti usmjerenih na promociju kulture i umjetnosti u funkciji sporta i olimpizma. Natječaj je međunarodnog karaktera i otvoren je svima.
 
Zajednica sportova Primorsko-Goranske županije I Hrvatska olimpijska akademija u suradnji sa Sportskom zajednicom Istarske županije (HR) Savezom sportova Unsko-sanskog kantona (BiH), Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo Mesto – Dolenjska regija (SLO), Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije (HR)
raspisuju 15. lipnja 2023. godine.
 
 
NATJEČAJ – CONTEST – NATEČAJ za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije
(upload photos– online form – prenesi fotografije)
 
 
PRAVILA NATJEČAJA:
• na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja,
• fotografije moraju biti snimljene od 5.11.2022. do 31.10.2023. g.,
• autor može prijaviti do 12 fotografija, ali najviše tri rada iz istog sporta, osim u atletici (najviše 3 fotografije iste discipline),
• autor može prijaviti dodatno do tri (3) fotografije na temu fair playa odnosno fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu, prijavu i predaju fotografija potrebno je izvršiti
• putem online obrazac dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ (www.sport-pgz.hr)
• fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine
• fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi,
• fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/,
• obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja,
• nazivi fotografija poput „Bez naslova“ ili „Untitled“ ili automatska imena koja generira fotoaparat nisu prihvatljivi
• prijavljene fotografije ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, imena, logotipe, watermarkove ili slično, krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2023. g.
 
Prosudbeno povjerenstvo (žiri):
Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.
Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.
 
Nagrade i priznanja:
* prvo mjesto – zlatna medalja 500 EUR
* drugo mjesto – srebrna medalja 300 EUR
* treće mjesto – brončana medalja 200 EUR
* nagrada u kategoriji fair playa 300 EUR
* nagrada (u naravi) za najboljeg mladog autora (autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)
* diplome za izvrsnost
* Jedan autor može primiti samo jednu nagradu
 
Katalog izložbe:
* Organizatori će izdati katalog i dostaviti ga svim sudionicima
 
Autorska prava:
• fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe, sportskog godišnjaka, kalendara i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na Internet stranicama i društvenim mrežama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,
• organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta, provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji sporta,
• moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će poštivana,
• sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,
• sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.
 
Objava rezultata:
• rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ,
• autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2023. g.
 
Zaštita osobnih podataka:
• popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost organizatoru natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja sportske fotografije 2023.,
• podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,
• prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.
 
Izložba najboljih radova:
• organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2023. g. u Rijeci,
• mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci, može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.
 
Glavni pokrovitelji izložbe:
Primorsko-goranska županija
Hrvatska olimpijska akademija
 
Pokrovitelji izložbe:
Hrvatski olimpijski odbor
Ministarstvo turizma i sporta RH
Suradnik u projektu:
Fotoklub Rijeka