Sukladno odluci Izvršnoga odbora AIPS-a sa sastanka u Vigevanu nedavno, a na prijedlog FIG (Svjetske gimnastičke federacije), ured AIPS-a, Svjetske udruge sportskih novinara preseljen je na novu adresu.
 
I dalje će ured biti u Lausanni, olimpijskom gradu, ali u samom središtu grada, tek stotinjak metara daleko od željezničke postaje, u istoj zgradi gdje je i FIG. Naime, gimnastički su čelnici sami ponudili kancelariju čime AIPS više ne mora plaćati skupi smještaj na dosadašnjoj adresi, nego će se cijena uskladiti s troškovima objava detalja o svjetskoj gimnastici u AIPS Magazinu.
 
Nova je adresa:
 
Avenue de la Gare, 12
1003 Lausanne
Switzerland
 
Za sve kontakte i dalje se može pošta slati i na adresu ureda u Italiji:
 
AIPS
Via Marazzani, 7
27029 Vigevano PV
Italy