Središnji državni ured za šport (SDUŠ) odlučio je proširiti pravo sportaša studenata na subvenciju školarine i za one koji će studirati na privatnim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj 2017./2018. godini.
 
 Prema odluci SDUŠ-a pravo na subvenciju imaju redovni i  izvanredni studenti na bilo kojem državnom i privatnom visokom učilištu u Hrvatskoj a rok prijave je 26. rujna 2017. Uvjet je da su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih. 
 
Potvrdu o osvajanju medalja na Olimpijskim igrama (OI) sportaš može dobiti od Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) podnošenjem zahtjeva za izdavanje takve potvrde. 
 
 
Izvor HOO