foto_vijestiHrvatski zbor sportskih novinara, potpisao je sponzorske ugovore s eminentnim hrvatskim tvrtkama koje našim članovima donosi niz pogodnosti.

 

VAGOR d.o.o.

VAGOR odobrava popust od 50 % članovima HZSN-a za kupovinu isključivo u trgovini VAGOR u Draganiću, Lug b. b. (Karlovačka županija). Popust se ostvaruje isključivo uz predočenje članske iskaznice HZSN-a.
Popust se odnosi na svu prodajnu robu iz VAGOR asortimana Northland i Hi-tec.

 

ORYX Grupa d.o.o.

Poslovna suradnja se odvija na način da članovi HZSN-a, sukladno svojim potrebama, iznajmljuju automobile od ORYX-a koji će automobile iznajmljivati članovima HZSN-a temeljem predočene članske iskaznice HZSN-a.
Za kratkoročne najmove primjenjivati će se redovni ORYX cjenik na koji će se HZSN-u odobravati popust od 25% na osnovnu cijenu bez dodatnih osiguranja i PDV-a.

 

GRAWE d. d. Hrvatska

GRAWE omogućuje članovima HZSN-    a sklapanje ugovora o osiguranju s GRAWE uz sljedeće popuste na godišnju premiju osiguranja:
-    kasko osiguranje osobnih vozila - 10% popusta tijekom trajanja ugovora o osiguranju
-   osiguranje imovine (osiguranje kuće, stana, predmeta domaćinstva) - 20% popusta tijekom trajanja ugovora o osiguranju
Navedeni popust se odnosi na osiguranja koja nisu u paketu. U slučaju ugovaranja u
paketu osiguranja kuće, odnosno stana i predmeta domaćinstva, popust iznosi ukupno najviše 25%.
-    životno osiguranje - 5% popusta na prvu godišnju premiju
-    osiguranje od nezgode - 20% popusta tijekom trajanja ugovora o osiguranju
-    zdravstveno osiguranje - 5% popusta tijekom trajanja ugovora o osiguranju

Članovi HZSN mogu ostvariti popuste isključivo uz predočenje članske iskaznice.