karlovac1Vrijedni Karlovčani su u proteklom razdoblju održali dvije uspješne i dobro posjećene tribine, jedna od tadašnjoj kritičnoj situaciji u NK Karlovac, na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici bivših i tada aktualne uprave, igrači, treneri, sportski novinari i predstavnici KŠZ, a druga na temu fair-playa, na kojoj je predavanje na ovu temu održao član Izvršnog odbora HZSN i zamjenik urednika Sportske televizije Marin Šarec.
Karlovačka sekcija HZSN-a uputila je Gradskom poglavarstvu Karlovca prijedlog da jedna od karlovačkih ulica dobije ime doajena karlovačkog i hrvatskog sportskog novinarstva Zdravka Švegara. Konkretan prijedlog bio je da to bude dio sadašnje Draškovićeve ulice u kojoj je Švegar odrastao.
Pored toga, Karlovčani su, zajedno s Rukometnom školom Karlovac, bili predlagači da se nova sportska dvorana pri OŠ Dubovac nazove po pokretaču malog rukometa u Karlovcu Mihajlu Prezelju. Taj je prijedlog prihvaćen na Gradskom vijeću.
U Karlovcu je održano nekoliko sjednica Izvršnog odbora HZSN i jedan Sabor HZSN-a, Sekcija je aktivno sudjelovala u izborima za najboljeg sportaša, sportašicu, momčad i ekipu grada Karlovca i Karlovačke županije, a u budućnosti planiraju obnoviti dodjelu nagrada za najbolje sportske reportaže, vijesti, teme i fotografije.