isk 2Na 18. sjednici Izvršnog odbora HZSN-a, održanoj 9. rujna 2013. godine, donesena je odluka o članarini za sljedeće dvije godine (1.1.2014. – 31.12.2015.)

Svim novim i dosadašnjim članovima HZSN koji se od 1. listopada do 31. prosinca 2013. godine učlane, ili produže članarinu za AIPS, ukupna će članarina (HZSN i AIPS) iznositi 400 kuna (umjesto 450) za period 1.1.2014.-31.12.2015. godine.

Članovi koji produže članstvo ili postanu novi članovi, a to učine nakon 31. 12. 2013. godine, članarina HZSN iznosi 200,00 kuna za razdoblje od dvije godine (1.1.2014-31.12.2015), a članarina za AIPS iznosi 250,00 kuna za isto razdoblje.