Na prijedlog Hrvatskog zbora sportskih novinara Odbor Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“, u sastavu: prof. dr. sc. Igor Jukić, Samir Barač, Ratko Kovačić, Ognjen Naglić, Igor Boraska, Alvaro Načinović, Zoran Primorac, Ana Sršen, Marija Anzulović, na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donio je odluku da godišnju nagradu za sport dodijeli Milki Babović. Čestitamo!
 
Unatoč činjenici da je već dulje vrijeme u mirovini, njezin novinarski zanos i stvaralački duh uopće ne miruje, nego se iz dana u dan, iz tjedna u tjedan dokazuje kroz mnogobrojne novinarske, spisateljske i društvene aktivnosti. Sam spomen njezina imena u hrvatskoj javnosti je još uvijek sinonim za vedar duh, istinu i vjerodostojnost. Odgojila je gđa. Milka Babović generacije i generacije novinara, uspostavila i izgradila sportsku redakciju na nekadašnjoj Televiziji Zagreb, cijelo vrijeme strogo poštujući etički kodeks novinarstva i sporta u njegovoj biti.
 
 
I dok je gđa. Babović dobro znana po svojim atletskim rezultatima (višestruka najbolja sportašica države) i po svojem radu kao novinarka i komentatorica na televiziji, manje su poznate njezine uloge u društvenom životu grada Zagreba, u olimpijskom odboru, u zalaganju za izgradnju sportskih dvorana i dječji sport, njezin doprinos u poboljšanju uvjeta u ženskim zatvorima bivše države, na psihijatrijskim klinikama i posebice skrbi za slijepe i slabovidne osobe. To je vidljivo u priloženom životopisu, no smatramo da je nužno sve te karakteristike i u ovom prijedlogu iskazati. Naime, i danas gđa. Babović aktivno sudjeluje u životu grada i države. Uostalom, kad netko u 81.godini života kupi kompjuter i nauči se njime služiti, slati e-poštu i koristiti se internetom, svakako treba naglasiti da se radi o itekako aktivnoj osobi!
 
Posljednjih godina gđa. Milka Babović sudjeluje ne samo u TV emisiji “Ples sa zvijezdama” kao sudac, već istodobno piše knjige za djecu o sportašima i sportovima, a aktivna je i kao novinarka, te u svakom broju časopisa “Zagreb, moj grad” objavljuje tekstove o povijesti grada, važnim ličnostima ili događajima koji su obilježili povijest glavnoga grada Hrvatske.