Samo kao član HZSN-a član ste nacionalne strukovne udruge sportskih novinara koja vas preko AIPS-a povezuje sa sportskim novinarima iz cijelog svijeta.

Samo kao član HZSN-a možete besplatno sudjelovati u školi za mlade novinare, tijekom velikih svjetskih sportskih događaja (za članove mlađe od 26 godina).

Samo kao član HZSN-a možete konkurirati za godišnje novinarske nagrade Hrvatskog zbora sportskih novinara i nagradu "Biser".

Samo kao član HZSN-a možete koristiti pogodnosti naših sponzora i partnera.