Delegacija HZSN-a bila je na Kongresu SEESJA (South Eastern European Sports Journalists Association), Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe, tijekom kojega je održano i savjetovanje „Uloga medija u prevenciji dopingiranja mladih sportaša do 18 godina“.  
 
Nazočili su bugarski stručnjaci antidopinške kontrole, zaštite zdravlja sportaša, Bugarskog olimpijskog odbora, nogometnog saveza, grada domaćina i predstavnika u Parlamentu, te novinari – predsjednici nacionalnih udruga i kolege članovi istih. 
 
Uoči savjetovanja podijeljeno je nekoliko primjeraka publikacije „Živjeti fair play“ u izdanju MZOS-a, HFPO-a, HOO-a i HZSN-a. Delegacije iz 10 zemalja prisutnih na Kongresu, koristili su iznimne riječi hvale, te iskazale jednodušan stav o kvaliteti te publikacije. Neki su, poput predsjednika Makedonskog olimpijskog odbora, dr. Vasila Tupurkovskog, čak u svoje izlaganje na zadanu temu prigodno i snalažljivo dodali neke zaključke i referirali se na teze iz te publikacije, te ju je otvoreno pred svima nahvalio. Gđa. Yordanka Blagoeva, dopredsjednica Bugarskog olimpijskog odbora obećala je da će svakako svoj odbor i predsjednicu, Stefku Kostadinovu, informirati o ovom sjajnom projektu, dok je g. Yannis Daras, predsjednik AIPS Europa (kontinentalna udruga sportskih novinara) pitao je za dopuštenje da koristi dio publikacije u nekim svojim predavanjima (on i predaje na Sveučilištu u Ateni).  Predsjedink HZSN-a Jura Ozmec je za makedonsku televiziju dao intervju u kojem objašnjavao sadržaj i nastanak ove publikacije. Naravno da ju je pritom držao u ruci pa je gledateljstvo imalo priliku i vidjeti publikaciju.
 
 
 
Dokument: