Na sjednici IO HZSN-a održanoj u Zagrebu 9. studenoga 2009., donesena je

                                                             O D L U K A

kojom se određuje da svim članovima Izvršnoga odbora HZSN-a članarinu za AIPS (Svjetsku udrugu sportskih novinara) plaća HZSN.

 
predsjednik HZSN
JURA OZMEC

Na sjednici IO HZSN-a održanoj u Zagrebu 9. studenoga 2009., donesena je

                                                          O D L U K A

kojom se svi bivši predsjednici Sekcije sportskih novinara, Hrvatskog društva sportskih novinara i Hrvatskog zbora sportskih novinara proglašavaju doživotnim počasnim članovima HZSN-a.
Počasno članstvo osigurava im ista prava koja imaju i redovni članovi, dobijaju trajnu iskaznicu HZSN-a, te se izuzimaju od plaćanja članarine HZSN-u.


predsjednik HZSN
JURA OZMEC