Datum održavanja je 25. do 28. oktobar.
 
Godišnji kongres sportskih novinara Jugoistočne Europe (SEESJA) biti će održan ove godine na Ohridu od 25. do 28. oktobra. Domaćin je krovna sportska asocijacija sportskih novinara Makedonije. 
 
U vrijeme održavanja kongresa biti će odigran i tradicionalni turnir malonogometnih reprezentacija sportskih novinara članica SEESJA.