Na dnevnom redu Skupštine Asocijacije sportskih novinara jugoistočne Evrope, koja je održana u Ohridu, našao se i slučaj crnogorskog sportskog novinara, urednika sportske redakcije Nove M televizije Igora Ćulafića.
 
Nakon brojnih diskusija po tom pitanju donijeta je deklaracija, koju je potpisao Boško Trpeski, predsjednik Asocijacije, koja u svom članstvu broji 14 država iz regiona.
 
„Asocijacija sportskih novinara jugoistočne Evrope najoštrije osuđuje postupak izvršne i programske direktorice Nove M televizije Ivane Šebek, kada je pozvala policiju da urednika sportske redakcije Igora Ćulafića sa radnog mjesta sprovede u Centar bezbjednosti. 
 
Ne želimo da se miješamo u uređivačku politiku medija, niti na to imamo pravo, ali nećemo ćutati na sve učestalija, od strane poslodavaca i nadređenih pojedinaca ugrožavanja osnovnih prava sportskih novinara na rad, na slobodu izražavanja, na diskriminaciju na radnom mjestu a u ovom slučaju i demonstraciju sile uz pomoć policije.      
 
Zar je moguće da u 21. vijeku, u zemlji koja se nalazi na pragu Evropske unije sportske novinare sa radnih mjesta odvode u Centar bezbjednosti, a na osnovu telefonske prijave nadređenog?
 
Zar je moguće da poslije tog poziva i privođenja sportskog novinara u policiju, nema nikakve sankcije niti za novinara, niti za osobu koja je tražila privođenje? 
 
Zato od predstavnika političke vlasti u Crnoj Gori tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvog ponašanja Ivane Šebek, a od državnih organa objašnjenje razloga zbog kojih je sportski novinar odveden sa svog radnog mjesta, kada već protiv njega nije podnijeta nikakva prijava.
 
Na potezu su, dakle institucije za sprovođenje zakona, od čije akcije zavisi da li će bahati postupci nadređenih pojedinaca i njihovo šikaniranje novinara postati društveno prihvatljivo ponašanje. 
 
Ukoliko izostane reakcija državnih organa Crne Gore smatraćemo da se otvoreno svrstavaju na stranu pojedinaca koji ugrožavaju osnovna novinarska prava na rad i slobodu govora i na taj način kod sportskih novinara podstiču atmosferu straha, zavisnosti i nesigurnosti za svoja radna mjesta i svoju egzistenciju, pa ćemo zaštitu prava Igora Ćulafića tražiti u međunarodnim institucijama.“, piše u deklaraciji.
 
U Ohridu
27.oktobar 2018.     
Asocijacija sportskih novinara jugoistočne Evrope
Predsjednik Boško Trpeski