Temeljem zaključka Sabora HZSN-a od 4. travnja 2006. i temeljem članaka 22., 27., 28. i 47. Statuta HZSN-a, Izvršni odbor Hrvatskog zbora sportskih novinara je na svojoj sjednici od 9. prosinca 2019. donio


PRAVILNIK
O NOVINARSKIM NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
HRVATSKOG ZBORA SPORTSKIH NOVINARA (HZSN)

 

Članak 1.

Nagrade i priznanja HZSN-a dodjeljuju se prvenstveno punopravnim članovima HZSN-a koji su članovi HZSN-a u godini za koju se dodjeljuju, odnosno u posebnim slučajevima opisanim u ovom Pravilniku i osobama koje nisu članovi HZSN-a. U slučaju dvojbe pri dodjeli Nagrada ili Priznanja u kategorijama koje dopuštaju da za njih kandidiraju i nečlanovi HZSN-a, članovi HZSN-a imaju prednost. Isto je i u slučaju predlaganja dobitnika, prednost imaju prijedlozi članova HZSN-a.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol, osim ako iz smisla pojedine odredbe ne proizlazi drukčije.

Članak 2.

Nagrade i priznanja Hrvatskog zbora sportskih novinara su:
- Nagrada „Novinar godine HZSN-a“
- Nagrada za životno djelo HZSN-a
- Priznanje HZSN-a
- Posebno priznanje HZSN-a.

Članak 3.

Uvjeti za dodjelu nagrada iz prethodnog stavka su sljedeći:

1. Nagrada „Novinar godine HZSN-a“

Dodjeljuje se sportskom novinaru, isključivo punopravnom članu HZSN-a u godini za koju se Nagrada dodjeljuje, za najbolji rad u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca, koji svojom kvalitetom značajno doprinosi objašnjavanju važnih situacija i odnosa u sportu, kao i posebnih sportskih trenutaka, daje na uvid javnosti nepoznate ali bitne elemente sporta, sportskog događaja ili života sportaša, otvara odgovore na važna sportska pitanja, unapređuje novinarski izraz i/ili ukupni sportski život zajednice, odnosno ako u cijelosti odiše kvalitetom i poznavanjem sportske tematike o kojoj se u uratku ili nizu uradaka istoga autora radi.
Dodjeljuje se samo jedna nagrada, bez obzira na tip novinarskog uratka ili medij u kojem novinar radi. U obzir se uzima cijela godina, odnosno jedan ili više novinarskih uradaka istoga autora u godini. U iznimnim okolnostima prihvatljivo je dodijeliti više od jedne Nagrade godišnje. U nedostatku kvalitetnih radova moguće je ne dodijeliti Nagradu. Moguće je pojedine prijedloge za nagradu „Novinar godine HZSN-a“ razmatrati i u konkurenciji Priznanja ili Posebna priznanja HZSN-a, ukoliko je potrebno, odnosno ako kvalitetom ne zadovoljavaju kriterije nagrade „Novinar godine HZSN-a“.

 

2. Nagrada za životno djelo HZSN-a

Dodjeljuje se za izraziti doprinos u razvoju i unapređenju sportskog novinarstva kroz životni vijek onim sportskim novinarima koji se najmanje 25 godina bave sportskim novinarstvom i koji su ostavili svoj znamen u mediju/medijima u kojem su djelovali, čuvajući nezavisnost sportskoga novinarstva, prepoznatljivost izričaja i kvalitetu ukupnog djelovanja, poštujući profesiju kojom se bave, kolege, sport i sportaše. Nagradu za životno djelo je moguće dodijeliti i fotoreporterima, odnosno snimateljima. U iznimnim okolnostima prihvatljivo je dodijeliti više od jedne nagrade godišnje. Moguće je ne dodijeliti ovu Nagradu, ako nema kandidata. Svaki kandidat za Nagradu mora barem dio svojega životnog vijeka biti član HZSNa, odnosno udruge sportskih novinara na području Hrvatske u prošlosti ili raditi u mediju koji djeluje ili je djelovao na području današnje RH u povijesti.

 

3. Priznanje HZSN-a

Dodjeljuje se sportskim novinarima, članovima HZSN u godini za koju se Priznanje dodjeljuje. Priznanje je moguće dodijeliti i nečlanovima HZSN, sportašima ili sportskim djelatnicima, odnosno osobama različitih djelatnosti vezanih uz sport ili unapređenje sporta i novinarstva, za pomoć u obavljanju posla sportskoga novinara. Priznanja HZSN-a nisu stalna niti su ikoja od njih obavezna svake godine, tako da Priznanja HZSN-a svake godine Komisija može samoinicijativno imenovati, ovisno o prijedlozima. Priznaje HZSN-a može, ali ne mora biti primjerice:

- Za organizaciju press službe ili press centra (priznanje se dodjeljuje savezu, klubu ili organizaciji, a prednost imaju oni koji na čelu takvih službi ili centara imaju članove HZSN-a)

- Za suradnju s medijima (treneri, sportaši, sportski djelatnici…)

- Za publicistiku, izdavaštvo ili slične projekte (prednost imaju članovi HZSN-a)

- Za reportažu, intervju, radijsko djelovanje, TV emisiju, javljanje, fotografiju, video uradak itd., odnosno za sve novinarske forme ili kombinaciju formi izražavanja u medijima, isključivo za članove HZSN-a u godini za koju se Priznanje dodjeljuje. U slučaju dodjele Priznanja za projekt ili posao u koji je uključen veći broj osoba (primjerice redakcija nekoga glasila), obavezno je da najmanje 51% sportskih novinara takve skupine budu članovi HZSN-a u godini za koju se Priznanje dodjeljuje.

- Za lokalno novinarstvo, isključivo kao godišnji doprinos za rad u manjim, lokalnim medijima. Ovo Priznanje ne može biti zamjena Nagradi za životno djelo u lokalnim medijima, a odnosi se isključivo na članove HZSN-a u godini za koju se Priznanje dodjeljuje

- Za humanitarni rad, za unapređenje sportskih ili olimpijskih, paraolimpijskih i sl. vrijednosti, za posebne projekte u zajednici i sl. (samo za članove HZSN-a ili sekcije HZSN-a)

- Ostalo, prema prijavi ili odluci IO, a na prijedlog Komisije.

Broj Priznanja HZSN-a nije limitiran, ali nije preporučljivo da ih bude više od 7 za tekuću godinu. U iznimnim okolnostima prihvatljivo je dodijeliti i više Priznanja HZSN-a. Komisija zadržava pravo da pojedine prijedloge iz ove kategorije razmatra i za nagradu „Novinar godine HZSN-a“, ako to svojom kvalitetom zaslužuju, iako možda i nisu kandidirani za nju.

 

4. Posebno priznanje HZSN-a

Dodjeljuje se u posebnim okolnostima sportskim novinarima, fotoreporterima, sportašima, sportskim djelatnicima i ostalima u procesu sportskoga novinarstva, te sportskim novinarima koji su svojim radom posebno obilježili ili zabilježili neki događaj ili pojavu, a nisu nagrađeni nagradom „Novinar godine HZSN-a“ ili Priznanjem HZSN-a. Posebno priznanje moguće je dodijeliti i nečlanu HZSN, projektnom timu, posebnom događaju ili organizaciji koja se iskazala nečime važnim za sportsko novinarstvo u Hrvatskoj ili u suradnji s HZSN-om u godini za koju se Posebna priznanja dodjeljuju. Posebno priznanje ne dodjeljuje se obavezno svake godine, ali prihvatljivo je dodijeliti do maksimalno 3 Posebna priznanja godišnje. Komisija zadržava pravo da pojedine prijedloge za nagradu „Novinar godine HZSN-a“ ili u kategoriji Priznanja vrednuje u kategoriji Posebna priznanja HZSN-a, ako to svojom kvalitetom zaslužuju, a nisu prihvaćeni kao nagrada „Novinar godine HZSN-a“ ili kao Priznanje HZSN-a.

Članak 3.

Nagrada „Novinar godine HZSN-a“ i Nagrada za životno djelo HZSN-a, te Priznanja HZSN-a, odnosno Posebna priznanja HZSN-a dodjeljuju se na posebnoj svečanosti kao plaketa ili slični trajni znamen, jednom godišnje, u prvoj trećini godine. U slučaju posebnih okolnosti svečanost se može organizirati i kasnije tijekom godine.
Nagrade i Priznanja mogu, ukoliko je to moguće, sadržavati i sponzorski ili novčani dodatak, sukladno odluci Izvršnog odbora za svaku godinu kad se Nagrade i Priznanja dodjeljuju, ovisno o financijskoj situaciji HZSN-a.

Članak 4.

O dobitnicima svih Nagrada i Priznanja HZSN-a odlučuju glasanjem članovi Izvršnog odbora HZSN-a na sjednici IO HZSN, a na osnovu pročišćenog prijedloga posebne Komisije za nagrade i priznanja HZSN-a. Članove Komisije imenuje IO HZSN-a iz svojega članstva, za svaku godinu posebno, poželjno na prvoj sjednici nakon dodjele nagrada i priznanja za prošlu godinu. Komisija broji 5 članova, po mogućnosti iz različitih medija, s određenim novinarskim iskustvom. Samo u iznimnom slučaju broj članova Komisije može biti manji, ali ne manji od 3. Predsjednika Komisije imenuje IO HZSN na sjednici na kojoj se imenuju svi članovi. U slučaju da zbog posebnih okolnosti Komisija broji paran broj članova, u slučaju preglasavanja glas predsjednika Komisije je odlučujući, ali ne i konačan, jer konačnu odluku o Nagradama i Priznanjima donosi IO HZSN-a.
Član Komisije mora se zamijeniti drugim članom HZSN, ako je član Komisije, uključujući i predsjednika Komisije, predložen za bilo koju Nagradu ili Priznanje HZSN-a. Zamjena će se obaviti na sjednici IO HZSN-a nakon završetka roka za prijave kandidata za Nagrade ili Priznanja HZSN-a, a prije sjednice Komisije.

Članak 5.

Za svaku Nagradu ili Priznanje ravnopravno konkuriraju svi sportski novinari i/ili fotoreporteri koji su punopravni članovi HZSN-a u godini za koju konkuriraju, iz svih hrvatskih medija s neograničenim brojem uradaka u kalendarskoj godini. Unatoč tome što je IO HZSN-a donio Odluku kojom aktivni hrvatski fotoreporteri ne moraju biti članovi HZSN-a ako žele biti članovi Svjetske udruge sportskih novinara, AIPS-a, ta se odluka ne odnosi na dodjelu Nagrada i Priznanja. Fotoreporteri koji konkuriraju za Nagrade i Priznanja HZSN-a moraju biti punopravni članovi HZSN-a u godini za koju konkuriraju za Nagrade ili Priznanja HZSNa.

Članak 6.

Prijedloge za Nagrade i Priznanja mogu Komisiji podnijeti svi članovi HZSN-a koji su članovi HZSN-a u godini za koju prijedlog daju, odnosno za Nagrade i Priznanja se svaka osoba može prijaviti i osobno, ako je član HZSN-a u godini za koju prijedlog daje. Prijedloge mogu podnijeti i nečlanovi HZSN-a, no u slučaju preglasavanja prednost će dobiti prijedlog člana HZSN-a. Komisija ili IO HZSN-a na svojoj sjednici imaju mogućnost prijedlog odbaciti ukoliko se za Nagradu ili Priznanje koje mogu dobiti samo članovi HZSN-a predlaže netko tko nije član HZSN-a, ako se u istoj konkurenciji nalaze prijave člana HZSN-a i nečlana, ako prijava nije potpuna ili ukoliko je suprotna načelima novinarstva, Statutu HZSN-a i/ili ovome Pravilniku.

Članak 7.

Prijedlog za Nagradu ili Priznanje mora sadržavati:
- Precizno na što se točno prijedlog odnosi (za Nagradu, za Priznanje…)
- Suvislo obrazloženje zbog čega se osoba predlaže za Nagradu ili Priznanje
- Novinarski ili foto ili video uradak (ili više njih) na koji se prijedlog odnosi
- Puno ime i prezime predlagača s potpisom.

Prijedlozi se šalju u HZSN običnom poštom ili e-poštom, na aktivnu adresu HZSN-a, uz naznaku „prijedlog za nagrade i priznanja“. Prijedlozi se moraju poslati do datuma koji IO HZSN-a odredi najkasnije na sjednici u prosincu godine za koju se predlažu Nagrade i Priznanja HZSN-a. IO HZSN-a je dužan sve obavijesti o Nagradama i Priznanjima, uključujući ovaj Pravilnik i sve datume i odluke objaviti na webu HZSN-a. Prema mogućnostima ta se obavijest šalje i u obliku posebne poruke na e-adrese ili kućne adrese članova HZSN-a i ostalih zaintresiranih (npr. medijskih kuća).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik se objavljuje na web stranici HZSN-a, a kopija se šalje svim članovima HZSN-a epoštom ili na kućnu adresu.

 

U Zagrebu, 9.12.2019.

JURA OZMEC
PREDSJEDNIK HZSN

Dokument:

Pravilnik o novinarskim nagradama i priznanjima Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) - 9.12.2019.

Istaknuto iz fotogalerije

Fotogalerija

fotografije

HZSN - Fotogalerija
 • stolni tenis
  stolni tenis

  Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

 • nogomet - lopta
  nogomet - lopta

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • nogomet po snijegu
  nogomet po snijegu

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • nogomet - golman
  nogomet - golman

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • sport s invaliditetom
  sport s invaliditetom

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • atletika
  atletika

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • rukomet
  rukomet

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • sport na vodi
  sport na vodi

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • plivanje
  plivanje

  Foto: Marko Prpić/PIXSELL

 • hokej
  hokej

  Foto: Igor Šoban/PIXSELL

 • skok u vis
  skok u vis

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • košarka
  košarka

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • nogomet - penal
  nogomet - penal

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • hokej na ledu
  hokej na ledu

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • nogomet - gol
  nogomet - gol

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

NAŠA poslovna banka

 • karlovacka banka

NAŠA putnička agencija

 • BTravel

Prijatelji HZSN-a

 • atlantic
 • jadrolinija
 • zak
 • brodarić promet
 • tdsitotisak
 • sc karlovac
 • Hostel Bedem
 • tpr
 • lin
 • svezakucuidom
 • cotrullis
 • karlovacko
 • hostel karlovac
 • logo gusti
 • grawe